Βασικά Πακέτα Χορηγιών
  Πλατινένιος Χρυσός Αργυρός
Τύπος / Ελάχιστο ύψος χορηγίας 4.000€ 2.000€ 1.000€
Πριν το συνέδριο      
1    Λογότυπο με υπερσύνδεση (link) στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
2     Αναφορά σε προωθητικές ενέργειες (ΜΜΕ) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου
3 Δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο για έναν αριθμό εκπροσώπων του χορηγού 3 2 1
4 Δυνατότητα μίας προφορικής παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων από τον χορηγό κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου (εκτιμώμενος χρόνος 15 λεπτών)    
5 Ανάρτηση αφίσας (banner) του χορηγού στο χώρο της γραμματείας    
6 Αναπαραγωγή διαφανειών (slides) ή DV κατά την διάρκεια 1 διαλείμματος στην αίθουσα συνεδριάσεων (ή σε άλλα οπτικοακουστικά μέσα εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα ή θα παρέχονται από τον χορηγό)    
7 Χώρος για εταιρικό περίπτερο (τραπέζι με τρεις θέσεις) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο  
8 Δημόσια ονομαστική ευχαριστήρια αναφορά στον χορηγό κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και κατά το επίσημο δείπνο
9 Διαφημιστικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου
10  Λογότυπο στο banner των χορηγώντου συνεδρίου
11   Λογότυπο στο πρόγραμμα και στο βιβλίο περιλήψεων (πρακτικά δεν θα εκδοθούν) του συνεδρίου (στην σελίδα των χορηγών)
Μετά το συνέδριο
12   Ονομαστική ευχαριστήρια αναφορά  στον χορηγό σε άρθρο / σύνοψη των εργασιών του συνεδρίου στο  ενημερωτικό δελτίο της Εντομολογικής Εταιρείας
Επιπρόσθετες επιλογές χορηγιών  
Εταιρική προβολή  
 

Εκθέτης

Χώρος για περίπτερο (Exhibition Booth) σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (θα ισχύουν και οι δράσεις 8, 10, 11, 12). 1.000€  
Τσάντες συνεδρίου Εταιρικό λογότυπο στις τσάντες του συνεδρίου (θα ισχύουν και οι δράσεις 8, 10, 11, 12). 1.000€  
Διαφημιστικό υλικό Διαφημιστικό υλικό στην τσάντα του συνεδρίου 500€  
Διοργάνωση σεμιναρίων/παράλληλων εκδηλώσεων Μετά από επικοινωνία με την οργανωτική επιτροπή.    
Υποστήριξη Κοινωνικών εκδηλώσεων
Υποδοχή συνέδρων Υποστήριξη της υποδοχής των συνέδρων στις 5 Οκτωβρίου (Welcome reception). Το λογότυπο θα εμφανίζεται στο χώρο της εκδήλωσης (θα ισχύουν και οι δράσεις 8, 10, 11, 12). 1.000€
Επίσημο δείπνο Υποστήριξη του επίσημου δείπνου του συνεδρίου (Official dinner). Θα γίνει ονομαστική ευχαριστήρια αναφορά στον χορηγό στην εκδήλωση (θα ισχύουν και οι δράσεις 8, 10, 11, 12). 2.000€
Διαλείμματα / καφές Παροχή καφέ σε 3 διαλείμματα του συνεδρίου. Το λογότυπο θα εμφανίζεται στο χώρο προσφοράς καφέ (θα ισχύουν και οι δράσεις 8, 10, 11, 12). 1.000€
Εκδρομή του συνεδρίου Υποστήριξη της εκδρομής του συνεδρίου. Ονομαστική ευχαριστήρια αναφορά στον χορηγό στην εκδήλωση (θα ισχύουν και οι δράσεις 8, 10, 11, 12). 1.000€

Σημειώσεις :

  • Ανάλογα με το ύψος της χορηγίας, το λογότυπο του χορηγού θα φαίνεται στην αντίστοιχη κατηγορία (πλατινένιος, χρυσός, ασημένιος). Οι χορηγοί που έχουν διαθέσει ποσό μικρότερο από 1.000€ θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και στο βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου στην πρόσθετη κατηγορία: «Υποστηρικτές».
  • Για χορηγία μέσω διάθεσης τοπικών προϊόντων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή.
  • Τροποποιήσεις επί των χορηγιών μπορούν να γίνουν μετά από συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή.
  • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (first-come / first-served basis).
  • Θα επιθυμούσαμε την εξόφληση των χορηγιών (100% του ποσού) 2 μήνες μετά την συμφωνία. Για συμφωνίες που θα επιτευχθούν πιο κοντά στις ημερομηνίες διεξαγωγής του συνεδρίου η εξόφληση των χορηγιών (100% του ποσού) πρέπει να γίνει οπωσδήποτε 1 μήνα πριν από την έναρξη του συνεδρίου. Η οργανωτική επιτροπή δεν δεσμεύεται έναντι του χορηγού σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής της χορηγίας στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα.
  • Έντυπα ή άλλο εταιρικό προωθητικό υλικό παρέχεται με ευθύνη του χορηγού στον χώρο του συνεδρίου μετά από συνεννόηση με την οργανωτική επιτροπή.