Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Αγρινίου

Οραματιζόμαστε, Σχεδιάζουμε και Αλλάζουμε το Αγρίνιο!

Τι είναι

Τι είναι το ΣΒΑΚ;

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι το στρατηγικό πλάνο για την οργάνωση του συστήματος μετακινήσεων και μεταφορών που θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής οικονομίας. Βασικός στόχος είναι η αστική κινητικότητα να γίνει πιο εύκολη, πιο οικονομική, φιλικότερη προς το περιβάλλον και προσβάσιμη για όλους.

Σε τι ξεχωρίζει το ΣΒΑΚ;

Το ΣΒΑΚ εξετάζει όλες τις πτυχές της αστικής κινητικότητας και όχι μόνο την εξυπηρέτηση των οχημάτων. Αποτελεί μακρόπνοο σχεδιασμό που συνδιαμορφώνεται από τους δημότες, τους κοινωνικούς φορείς και τη δημοτική αρχή. Οι τελικοί στόχοι και οι προτάσεις του ΣΒΑΚ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, ενώ η υλοποίηση και η εφαρμογή τους αξιολογούνται ως προς την αποδοτικότητα τους.

ξεχωρίζει
Σημαντικό

Γιατί είναι σημαντικό το ΣΒΑΚ;

Η κατάρτιση ΣΒΑΚ από το Δήμο Αγρινίου είναι υποχρέωση θεσμική, βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών και εθνικής νομοθεσίας. Είναι όμως και υποχρέωση ουσιαστική, καθώς το ΣΒΑΚ θα αποτελέσει απολύτως απαραίτητο εργαλείο για την έγκριση και χρηματοδότηση έργων, καινοτόμων συστημάτων και γενικότερα παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΕΝΕΡΓΑ

Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί του δημότες να υποστηρίξουν την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, συμμετέχοντας στις έρευνες που θα πραγματοποιηθούν. Στις έρευνες ερωτηματολογίων αυτές, οι δημότες μπορούν να δηλώσουν χαρακτηριστικά μετακίνησης, προβλήματα, ανάγκες, εκτιμήσεις και προθέσεις σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο. Στόχος είναι να βοηθήσουμε όλοι στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας. 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

Οι διαβουλεύσεις στις οποίες συμμετέχουν η μελετητική ομάδα, η ομάδα εργασίας και οι εμπλεκόμενοι με το ΣΒΑΚ φορείς είναι απαραίτητα στοιχεία του ΣΒΑΚ. Στις διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται διαδικασίες ενημέρωσης, εντοπισμού προβλημάτων, ανταλλαγής απόψεων και συνδιαμόρφωσης στόχων και προτάσεων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα τελευταία νέα και τις δράσεις που σχετίζονται με το ΣΒΑΚ του Δήμου Αγρινίου