ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Αγρινίου, συμμετέχοντας στις δράσεις και έρευνες που πραγματοποιούνται.

Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί του δημότες να υποστηρίξουν την κατάρτιση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, συμμετέχοντας στις έρευνες ερωτηματολογίων που θα πραγματοποιηθούν. Στις έρευνες  αυτές, οι δημότες μπορούν να δηλώσουν χαρακτηριστικά μετακίνησης, προβλήματα, ανάγκες, εκτιμήσεις και προθέσεις σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο. Στόχος είναι να συνεισφέρουμε όλοι στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικής κινητικότητας.

Συμπληρωματικά με τη συμμετοχή στις έρευνες μετακινήσεων σας καλούμε να ενημερώνεστε για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις του ΣΒΑΚ, μέσω της ιστοσελίδας και της σελίδας του ΣΒΑΚ Δήμου Αγρινίου στο Facebook. Επίσης, μπορείτε να συνεισφέρετε επιπρόσθετες ιδέες, απόψεις, εκτιμήσεις και καταγραφή προβλημάτων σχετικά με την αστική κινητικότητα του Δήμου Αγρινίου, μέσω της καρτέλας “ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” .